PAMs fullmäktige: Målsättningen med förhandlingarna om kollektivavtal är att höja arbetsinkomsten!

Servicefacket PAMs fullmäktige konstaterar att PAM i de kommande förhandlingarna om kollektivavtal eftersträvar uppgörelser genom vilka de smärtsamma effekterna som konkurrenskraftsavtalet har för anställda inom servicebranscherna kan kompenseras till de anställda.

Nu när Finlands konkurrenskraft blir bättre och den ekonomiska situationen stärks, kräver PAMs fullmäktige att man i de kommande förhandlingarna om kollektivavtalen och i löneuppgörelserna ska komma ifrån de försämringar som konkurrenskraftsavtalet innebar för anställda.

Fullmäktige har som mål att arbetsinkomsterna ska öka för arbetstagarna inom servicebranscherna. Fullmäktige kräver att arbetstagarna efter utfört arbete ska få en sådan lön som de klarar sig på.

Under detta jubileumsår då Finland fyller 100 år konstaterar PAMs fullmäktige att det är viktigt att arbetsgivarnas påtryckningar inte leder till en sådan situation där man får ta flera steg tillbaka i fråga om avtalsrörelsen eller mänskliga rättigheter. Därför behöver man visa att man värdesätter låglönejobb och den personal som redan nu får alltför liten lön och samtidigt har alltför mycket arbete och får tåla ytterst stora belastningar. Detta är anledningen till att fullmäktige utmanar hela löntagarrörelsen att delta i arbetet med att försvara arbetstagarnas grundläggande rättigheter samt gemensamt skapa förtroende för samhället.

PAMs fullmäktige sammanträdde till sitt vårmöte på Koli den 17–18.5.2017. Nyheten publicerades på finska den 18 maj 2017.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *