Månad: februari 2018

Aktuellt inom SUN

Suns styrelsemöte ordnades 28.2.2018 i Helsingfors. Under mötet träffas medlemsförbunden för att diskutera bl.a. verksamhetsplaner för branschen i Norden, nya medlemsförbund samt övriga aktuella arbetsmarknadsfrågor på den nordiska arenan. Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration om nuvarande förhandlingssituation Styrelsen för Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden (SUN) framförde sin djupa

PAM varslar om strejk inom fastighetsservicebranschen

Servicefacket PAM:s styrelse har beslutat varsla om strejk på flera fastighetsserviceföretag runtom i Finland. Strejkerna inleds den 1 mars om det inte ingås ett kollektivavtal för städare, servicemän och fastighetsskötare dessförinnan. PAM avbröt kollektivavtalsförhandlingarna igår. Läs mer på Servicefacket PAMs hemsida.