Aktuellt inom SUN

Suns styrelsemöte ordnades 28.2.2018 i Helsingfors. Under mötet träffas medlemsförbunden för att diskutera bl.a. verksamhetsplaner för branschen i Norden, nya medlemsförbund samt övriga aktuella arbetsmarknadsfrågor på den nordiska arenan.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration om nuvarande förhandlingssituation

Styrelsen för Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden (SUN) framförde sin djupa oro för det nuvarande läget, där villkoren för arbetsförhållandet inte resulterar i avtal. Ett dylikt exempel är bland annat förhandlingssituationen för de finländska universiteten. SUN:s styrelse uttrycker sitt stöd för universiteten och även för de övriga branscherna inom vilka man förhandlar som bäst med sikte på ett förhandlingsresultat. Arbetstagarnas ställning bör beaktas och förhandlingarna får inte förvandlas till dikteringspolitik.

De nordiska arbetsmarknaderna har långa traditioner och en fungerande avtalskultur. Det här systemet som har byggts upp under det här seklet får inte skrotas till följd av enskilda arbetsmarknadsaktörers bevåg. SUN kommer att intensifiera det nordiska samarbetet med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i de olika länderna.

Till Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden SUN hör fastighets-, städ-, försäkrings- och säkerhetsbranschens fackförbund i Danmark, Färöarna, Norge, Sverige och Finland. Ordförande för SUN är Servicefacket PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

One Comment

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *