Nattstädning fortfarande vanligast i Sydeuropa – I Norden är situationen den motsatta

Enligt en uppskattning av ETUI European  Trade Union Institute finns det omkring 4,5 miljoner städare i Europa. Undersökningar visar på att nattarbete förekommer oftare i sydeuropeiska länder, medan situationen är den motsatta i Norden. De nordiska länderna går i bräschen för städarbete som sker dagtid och det är tack vare en växande acceptans för städyrket.   

År 2007 antog fackförbunden i städbranschen en europeisk deklaration på initiativ av UNI Europa och EFCI. Utgångspunkten i deklarationen är att främja arbete dagtid och att väcka diskussion om vad hållbar utveckling är inom branschen. Fackförbunden runtomkring i Europa har sedan dess strävat till att informera företag om vikten av att utöka arbetstimmarna dagtid. Olika erfarenheter på den europeiska arbetsmarknaden visar på att då nattarbete ändras till arbete som utförs dagtid medför det positiva följder för såväl arbetstagarna som klienterna. Framförallt i de nordiska länderna har städarbete dagtid utökats med hjälp av acceptans inom branschen. Likaså har klienterna önskat att städning blir en del av vardagen eftersom samarbete och organisering av arbete alltid är enklare dagtid.

Nordiska länder i bräschen
En undersökning gjord av Union Générale Belge du Nettoyage UGBN/ABSU (red. egen översättning: Universella Belgiska fackförbundet inom städbranschen) från år 2015 anger att nattstädning är mest vanligt i Sydeuropa. En stark polarisering går att skönjas mellan nordliga och sydliga länder.

I den belgiska undersökningen som kartlägger arbetstiden under ett spann av fem år, är de nordiska länderna i bräschen för städarbete som utförs dagtid mellan kl. 9 och 17. I länder som Sverige, Danmark, Finland och Norge utför man minst kvällsarbete, det vill säga städarbete mellan kl. 17-22. Kvällsarbete förekommer ofta i länder som Frankrike, Österrike och Slovenien. I Frankrike, Österrike och Spanien är dagarbete mer sällsynt. Spanien toppar på listan över de länder där städning utförs mestadels nattid mellan kl. 22-06.

Arbetsmarknaden har dock fragmenterats och desto fler av städarna har numera utländsk bakgrund. I Europa räknar man med omkring 4,5 miljoner städare, varav merparten, 73 %, av dem är kvinnor.

Acceptans för branschfolket
I Finland inleds skiftet för morgonstädning kl. 06 och arbetet pågår vanligtvis fram till kl. 14, under kontorstid. I en jämförelse med andra europeiska länder placerar sig Finland i topp för städningar som utförs dagtid. Omkring 88 % av städningarna på hemmaplan utförs dagtid, medan endast 10 % sker kvällstid. Nattarbete utförs, men i väldigt liten grad.

Enligt PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo råder det acceptens för städarbetet och renhållning betraktas som en naturlig del av arbetsvardagen i det finländska arbetslivet. Råder det acceptans för städarbetet kan renhållning bra utföras under kontorstid. Oundvikligen finns det ännu arbetsplatser där städning endast kan göras nattetid, bland annat inom industrin där renhållning är mer tidskrävande och tyngre.

Nattarbete bör var ett undantag
Jaana Ylitalo är även styrgruppsordförande för UNI Europa Property Services. Enligt Ylitalo talar de dystra siffrorna från Europas sydligare länder om kulturbundna skillnader – en städkutym som man i respektive land vant sig vid. Därtill kan det handla om vilken typ av service som branschens aktörer, företag, vill erbjuda och hurudan konkurrensfaktor nattarbete är på marknaden.

”I de europeiska länderna vill man nog inte att städarbete utförs nattetid om man frågar arbetstagarna. Riskerna för dem som utför nattarbete är större än för dem som jobbar dagtid, med allt vad det kan medföra i hälsoväg och om arbetstagaren dessutom jobbar ensam, framhåller Ylitalo.

”Attitydförändring kunde givetvis fungera som en katalysator inom branschen. Värderingar som uppskattning och förståelse bör lyftas fram såväl i europeiska sammanhang, menar Ylitalo.

Enligt Ylitalo har städning dagtid funnits med på den europeiska agendan redan länge och den platsar fortfarande där. Temat figurerar i verksamhetsprogrammet för UNI Europa Property Services de följande fyra åren.
”Om det inte finns särskilda orsaker till varför arbete bör utföras nattetid, ska det inte göras. Om arbetet måste utföras sena kvällen eller nattetid bör det även synas i lönen samt i arbetstidsarrangemangen så att arbetstagarens hälsa och säkerhet tryggas. Nattarbete bör vara undantag”, framhåller Ylitalo.

 

Visste du detta?

I Europa firas årligen den internationella rättsdagen för städare (International Justice Day for Cleaners) i mitten av juni för att påminna om arbetstagarnas ställning.

Städbranschen i siffror

  • Kontorsstädning dominerar fortfarande städbranschen, ca 50 %, även om den minskat med åren.
  • Specialutrymmesstädning har däremot ökat (industrier, sjukhus, allmänna transportmedel, handeln etc.) och rör sig kring 32%

Källa: EFCI, European Federation of Cleaning Industries

 

Artikelskribent: Marie Sandberg-Chibani, Servicefacket PAM

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *