Under sommaren skedde inga större framsteg i kollektivförhandlingarna mellan Servicefacket PAM och arbetsgivarförbundet PALTA. Förhandlingarna är ännu inte nära en lösning. En ny förhandlingstidpunkt söks.