PAM varslar om strejk inom bevakningsbranschen

Servicefacket PAM i Finland har utfärdat ett strejkvarsel för bevakningsbranschen i dag. Blir det strejk, inleds den tredagar långa strejken 24.10 och avslutas 26.10.2018. Strejken omfattar hela bevakningsbranschen. Förhandlingarna om kollektivavtalet för bevakningsbranschen strandade igår.

PAM och Servicebranschens arbetsgivare PALTA har förhandlat om kollektivavtalet för bevakningsbranschen sedan i våras. PALTAs ovilja att nå en tillfredställande lösning för bägge parterna har försvårat förhandlingarna.

”Vi har inom bevakningsbranschen siktat på en avtalslösning som för branschanställda skulle innebära löneförhöjningar på samma nivå som de övriga branscharbetstagarna redan fått. Därtill har vi velat justera avigsidor inom branschens lönestruktur och beakta branschens specialbehov. Ytterligare har vi sökt sådana lösningar som gör att arbetstagarna förbinder sig till sitt arbete och får dem att stanna kvar i branschen. Det här har arbetsgivarna inte varit ense om”, konstaterar PAMs ordförande Ann Selin och fortsätter:

”PALTA har inte genuint velat förhandla om en lösning vad gäller lönen, utan stagnerat i en sådan situation som skulle sätta branschanställda i ett svagare läge. Det här kan vi inte godkänna, och därför var vi tvungna att bryta av förhandlingarna och besluta om arbetskonfliktsåtgärder, alltså strejk.”

PAMs styrelse har beslutat om en tredagars strejk omfattande hela branschen. Blir det strejk inleds strejken onsdag 24.10.2018 kl. 00.00 och avslutas fredag 26.10.2018 kl. 24.00.

Strejken gäller inte nödarbete eller arbetsuppgifter som skulle äventyra livsviktiga funktioner för samhället eller orsaka skada för allmänna intressen.

Läs mer här.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *