Servicefacket PAM och Palta godkände förlikningsförslaget – nya arbetsvillkor för väktare

Riksförlikningsmannens förlikningsförslag från i tisdags godtogs av både Servicefacket PAM och Palta i morse. Samtidigt avbröts de arbetskonfliktåtgärder som utlysts av PAM.

Servicefacket PAM och Servicebranschernas arbetsgivare PALTA har sedan våren förhandlat om arbetsvillkoren för bevakningsbranschen. Arbetstagarna i branschen strejkade i tre dagar i slutet av oktober. Riksförlikningsmannen flyttade strejken som Securitas Oy hotade med förra tisdagen. En ny strejk hotade på Prevent 360 Turvallisuuspalvelut Oy imorgon fredag. PAM hade även kommit med andra strejkvarsel. Alla hot om strejk drogs tillbaka i och med godkännandet av förlikningsförslaget.

”En lång och svår process håller på att ta slut och arbetstagarna inom väktarbranschen får nya arbetsvillkor. Arbetstagarna i branschen hamnade under stor press för att nå hit. Alla som deltar i strejken förtjänar ett särskilt tack”, säger PAMs ordförande Ann Selin.

Enligt henne lever förlikningsförslaget i rimlig mån upp till de mål som PAM satt upp för förhandlingarna om att uppmärksamma de särskilda behoven i branschen och hitta en lösning som gör att arbetstagarna upplever motivation inför sitt arbete och inför att vara kvar i branschen.

Enligt bevakningsbranschens förlikningsförslag gäller det nya kollektivavtalet 1.11.2018–30.4.2020. Löneförhöjningarna i avtalet har lagts in direkt i tabellönerna i euro. Exempelvis i huvudstadsregionen blir det förhöjningar av tabellönerna med 41–96 euro i månaden. Nattilläget höjs med 2,20 euro per timme och betalningstiderna för tilläggen ändrades. Löneförhöjningarna träder i kraft 1.1.2019.

Dessutom kom man överens om en företagsspecifik justeringspott som är 0,4 % beräknat på företagets lönesumma i november. Målet är att uppmärksamma särskilda förhållanden och specialkompetens. Potten delas mellan alla arbetstagare, om man inte når en överenskommelse om fördelningen eller inte kan förhandla om det på grund av avsaknad av förtroendeman.

”Potten kan användas lokalt så att den både används för att uppfylla arbetstagarnas behov av förhöjningar och ger arbetsgivarna en möjlighet att ta hänsyn till lokala förhållanden. Det är just där värdet av lokala avtal ligger”, säger Selin.

I avtalet la man i övrigt även till möjligheten till lokala avtal.
”Det är bra att man även skrev in arbetsgruppen som förbereder förnyelsen av sättet att beräkna semesterlön i kollektivavtalet”, säger Selin.

I avtalet finns det flera ändringar i texten bland annat när det gäller bestämmelserna för raster och vila samt dagpenning vid värdetransportuppdrag. Det är möjligt att införa ersättande arbete, men det förutsätter arbetstagarens samtycke och möjlighet att neka till det.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *