Fackföreningsföreträdare bekymrade över allt fler nolltimmesavtal

Styrelsen för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) samlades i Helsingfors förra veckan. Nolltimmesavtal sprider sig oroväckande snabbt i alla nordiska länder. Enligt ordföranden för SUN-styrelsen Jaana Ylitalo förbättrade en lagändring på EU-nivå ställningen för anställda med sådana avtal.

Splittringen av arbetslivet återspeglas bland annat i osäkra anställningar, kortjobb och nolltimmesavtal. På sistone har vi kunnat observera att nolltimmesavtal blir allt vanligare i alla nordiska länder. Det kunde sägas att det handlar om en trend.

”Utvecklingen är oroväckande i Norden. Irland förbjuder nolltimmesavtal och Tyskland begränsar användningen av visstidsavtal. Samma behövs i Norden”, betonar Jaana Ylitalo, styrelseordförande för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) och intressebevakningsdirektör på PAM.

På SUN-möten samlas företrädare för nordiska fackförbund för att diskutera arbetslivsfrågor i länderna, fundera på gemensamma lösningar och sprida bästa praxis. SUN har bland annat inlett en kartläggning av aktuella läget med nolltimmesavtal i medlemsländerna och bestämmelserna om dessa avtal. Ännu i vår får vi en helhetsbild av fenomenet.

Enligt Jaana Ylitalo diskuteras nolltimmesavtal också på EU-nivå. Där blåser positiva vindar eftersom det har preliminärt avtalats om gränserna för nolltimmesavtal.

”Det arbetsvillkorsdirektiv som EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna tagit fram förhindrade effektivt missbruket av nolltimmesavtal. Ny lagstiftning förbättrade ställningen för personer med atypiska anställningar, till exempel nolltimmesavtal”, berättar Jaana Ylitalo.

I sin inofficiellt godkända skepnad förutsätter direktivet att arbetsgivare ska på förhand meddela personer med nolltimmesavtal på vilka dagar och vid vilka klockslag de vanligen har arbetstimmar. Dessutom ska tidpunkten för arbetstimmar meddelas i rimlig tid på förhand.

Enligt kommissionen förbättrade kompromissförslaget ställningen för runt 200 miljoner europeiska anställda. Inofficiellt antagna förslaget ska ännu officiellt godkännas av Europaparlamentet och Europeiska rådet.

”Under nästa parlamentsperiod är det viktigt att se till att direktivet implementeras fullt ut i nationell lagstiftning”, noterar Jaana Ylitalo och fortsätter:

”I praktiken genomförs direktivet troligen vagt i medlemsstaterna. Varje förbund ska därför övervaka att allt går rätt till när tiden är inne. Medlemsstaterna ansvarar därmed för att nolltimmesavtal inte missbrukas.”

Nordiska systerförbund grubblar också över arbetsfred och strejkrätt

På SUN-mötet förra veckan diskuterades också arbetsfred och att anställda fortfarande ska ha strejkrätt.

”I alla nordiska länder är det arbetsgivarparten som tagit upp dessa frågor i offentliga debatten. Samma frågor väcker diskussion överallt”, noterar Jaana Ylitalo.

Inom fackföreningsrörelsen sker obestridligen mycket just nu och Jaana Ylitalo nämner ett par aktuella frågor som togs upp på mötet.

”Svenska serviceförbunden förbereder sig för nästa kollektivavtalsomgång. I Norge diskuteras för tillfället löneförhandlingar och skilda modeller för att få till stånd till exempel löneförhöjningar inom låglönebranscher, men också där är arbetstidsfrågor en aktuell fråga på grund av kommande ändringar i arbetstidslagen. Norge är också annars ett intressant land där allmänt bindande karaktären nu spritts till totalt nio branscher och erfarenheterna av detta har varit bra”, berättar hon.

”SUN:s styrka handlar just om att sprida information, utväxla idéer och samarbeta internationellt över förbundsgränser. Ett gott exempel är samarbetet kring förhandlingarna inom bevakningsbranschen i höstas”, summerar Jaana Ylitalo som varit styrelseordförande för SUN sedan 2017.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *