Enligt Servicefacket PAM:s färskaste konjunkturbarometer fortsätter tillväxten inom turism- och restaurangbranschen. Däremot ställer sig deltagarna överraskande dystert till arbetsmarknaden inom fastighetsservice.