SUN, Service- och tjänstebranschens Union i Norden, kongress avslutades på fredagen. Kongressen, som genomfördes digitalt, tog en rad viktiga beslut för arbetstagarna i Norden. Bland annat infördes möjligheter till sympatiåtgärder i stadgarna. SUNs tillträdande ordförande John Nielsen ser detta som en viktig möjlighet i det fackliga arbetet. Ibland räcker inte de traditionella fackliga arbetet på