De atypiska anställda kommer att öka – och kan inte undvikas på en föränderlig arbetsmarknad, men rättigheterna måste följa, säger SUN ordförande John Nielsen. Under två decennier har var tredje arbetstagare på den nordiska arbetsmarknaden varit sysselsatt med atypisk sysselsättning, enligt siffror från Forskningscentrum för arbetsmarknads- och organisationsstudier. När det gäller nolltidskontrakt och nya former