Fler och fler människor kan inte försörja sig på sitt arbete

De atypiska anställda kommer att öka – och kan inte undvikas på en föränderlig arbetsmarknad, men rättigheterna måste följa, säger SUN ordförande John Nielsen.

Under två decennier har var tredje arbetstagare på den nordiska arbetsmarknaden varit sysselsatt med atypisk sysselsättning, enligt siffror från Forskningscentrum för arbetsmarknads- och organisationsstudier.

När det gäller nolltidskontrakt och nya former av frilansarbete ökar antalet – men i statistiken är det svårt att hänga med i utvecklingen. Som ordförande i Serviceföreningen och nyvald ordförande i SUN, Nordiska Service- och serviceföreningen, är det en prioritet för mig att vi säkerställer goda förutsättningar för de atypiska medarbetarna.
Situationen på arbetsmarknaden visar att atypiska anställningar kan ha sina meriter från både arbetstagare och arbetsgivare. Men med en potentiellt snabbväxande grupp som har atypiska anställningar finns det också oavsiktliga konsekvenser. Arbetsvillkoren har inte kunnat hänga med, och många som har atypiska anställningar kan inte försörja sig på det.

Behov av nordisk lösning

Detta är inte en uppgift som vi i Danmark kan lösa på egen hand. Vi måste stå enade i Norden och hitta gemensamma lösningar.
Vi har en arbetsmarknadsmodell i Norden med stor säkerhet, med goda löner och arbetsvillkor. Den modellen har funnits i århundraden, men pressas nu av atypiska anställningar.
Det är inte bara i Danmark som problemet finns, utan det gäller hela Norden.
Jag har i tidigare kolumner beskrivit att plattformsföretag som Wolt och Uber kan och måste rymmas i den danska modellen, men det kräver att vi hittar gemensamma lösningar. Atypiska anställningar i sig är inget problem, men det är bristen på arbetstagares rättigheter.
Det är ett problem att en industriskada bara ger 2 606 danska kronor i ersättning. Detta beror till exempel på att plattformsanställning inte omfattar vanliga arbetsrättigheter. Detsamma gäller nollavtal eller deltidsavtal mindre än 15 timmar per vecka.

Problemet är bristen på privilegier

Problemet är alltså inte anställningsformen, utan bristen på rättigheter.
Rättigheter som jag och mina nordiska kollegor anser bör vara en naturlig del av att vara arbetare. Ett av de största problemen är när en anställd inte kan leva på sitt jobb. 2017 beslutade Nordiska ministerrådet att påbörja arbetet med en rapport om den nordiska arbetsmarknaden.
Rapporten beskriver hur de nordiska arbetsmarknadsmodellerna har varit avgörande i till exempel Coronakrisen, men att det behövs anpassningar om modellerna ska klara av den förändrade arbetsmarknaden.
Det är en arbetsmarknad som kräver både högre specialisering, men också en arbetsmarknad som kräver större flexibilitet – och vi ser den flexibiliteten bland annat i atypiska anställningar.
I betänkandet konstateras att ”det är nödvändigt att överväga förändringar i arbetsrätten så att nya grupper på arbetsmarknaden inte placeras utan rättsligt skydd”.

Ett skyddsnät för atypiska anställda

Exakt den sista av denna rekommendation är också vår önskan. Vi behöver utforska sätt att inkludera atypiska medarbetare i vårt skyddsnät.
Författarna beskriver ”tillit och jämlikhet” som två avgörande parametrar i de nordiska arbetsmarknadsmodellerna – och tillit och jämlikhet är precis vad vi måste sträva efter.
Det måste finnas jämlikhet för arbetstagare i Norden – atypiska anställda eller inte. Min tid som solpresident har bara börjat, men vi måste bära arbetshandskarna.
Det finns stora utmaningar för den nordiska arbetsmarknaden.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *