3F – Fagligt Fælles Forbund

3F – Fagligt Fælles Forbund – er Danmarks største fagforening med 277.538 medlem­mer heraf 74.057 kvinder pr. 1. januar 2018.

3F har 65 lokale afdelinger, og der findes 3F-kontorer i 118 byer i Danmark.

3F har både faglærte og ikke-faglærte medlemmer. Medlemmerne arbejder inden for 6 hovedområder:

 • Den Grønne Gruppe (ca. 13.000 medlemmer)
 • Privat Service, Hotel og Restauration (ca. 27.000 medlemmer)
 • Den offentlige sektor (ca. 34.000 medlemmer)
 • Transport (ca. 51.000 medlemmer)
 • Bygge og anlæg (ca. 59.000 medlemmer)
 • Industri (ca. 96.000 medlemmer)

I 3F er der:

 • 4.868 tillidsrepræsentanter
 • 5.700 arbejdsmiljørepræsentanter
 • 11.433 medlemmer med et eller flere tillidshverv

3F har 35.000 forbundsmedlemmer (48.200 i alt, inkl. medlemmer af 3F’s Arbejdsløs­hedskasse) med anden etnisk herkomst end dansk. Det svarer til lidt over 12 %. Inden for hovedområdet Privat Service, Hotel og Restauration har næsten 30 % af medlem­merne anden etnisk oprindelse end dansk.

Inden for hovedområdet Privat Service, Hotel og Restauration er halvdelen af medlemmerne – ca. 13.500 – rengøringsassistenter, serviceteknikere og service­assistenter. De er an­sat og arbejder i den private rengøringsbranche. Det er denne medlemsgruppe fra 3F, som er tilsluttet SUN.

3F’s repræsentation i SUN er:

 • SUN hovedbestyrelse: Marianne Henriksen, forhandlingssekretær, marianne.henriksen@3f.dk
 • SUN’s branchebestyrelse rengøring: Marianne Henriksen er næstleder

3F’s hjemmeside finder du her.