Fastighetsanställdas Förbund

Vi har 30 000 medlemmar som arbetar som del- och heltidsanställda, fastighetsarbetare vid privata, allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag, städare och fastighetsskötare anställda i entreprenadföretag och i egen regi, fönsterputsare och Folkets Hus-personal.

I Fastighets finns också yrken som områdes- och kvartersvärdar, elektriker, ismaskinsförare, rörläggare, vvs-arbetare och sanerare.

Förbundet är indelat i olika organisatoriska enheter. I alla beslutande instanser i Fastighets är det alltid en majoritet av yrkesverksamma medlemmar.

Förbundets 121 avdelningar är grunden för demokratin i organisationen. Alla avdelningar skickar ombud till det förbundsmötet som hålls varje år. Förbundsmötet fastställer verksamhetsplaner och granskar förbundsstyrelsens arbete.

Förbundets klubbar arbetar via avdelningarna för att ha inflytande i förbundet.

Fem regionkontor sköter administration och ger stöd till avdelningarna.

På förbundskontoret finns förbundsledningen och verksamhetsansvariga ombudsmän. Förbundskontoret ligger i Stockholm.

Fastighets webbsida hittar du här.