Handelsanställdas förbund

Handelsanställdas förbund är svenska LO:s tredje största fackförbund med ungefär 157 000 medlemmar.

Vi organiserar anställda i butiker och på lager, frisörer, florister, anställda inom skönhetsvård och gymanläggningar, anställda som hanterar varor inom e-handeln samt tjänstemän som jobbar i någon av arbetarrörelsens organisationer.

Handels är ett ungt förbund, en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år. Ungefär två tredjedelar är kvinnor.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart femte år. Nästa gång blir år 2021. Förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna är förbundsstyrelsen, som består av tolv kongressvalda ledamöter.

Förbundet är organiserat i tolv lokala avdelningar och ett förbundskontor, som ger service och stöd till dessa.

Läs mer om Handelsanställdas förbund här.