Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) er et norsk fagforbund som ble stiftet i 1895 av vei- og jernbanearbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer innenfor blant annet anlegg, renhold, maskin, vakt og bergverk. Forbundets leder er Erna Hagensen.

Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. NAFs fellesskap består av mange forskjellige yrkesgrupper. Det er en styrke for forbundet.

NAF baserer virksomheten på kollektive avtaler og løsninger, og bygger på arbeiderbevegelsens bærende ideer om frihet, likhet og solidaritet. Forbundets fremste formål er å organisere arbeidstakere og opprette tariffavtaler for å sikre medlemmene gode lønns- og arbeidsvilkår.

NAF er tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge (LO), som har rundt 900.000 medlemmer.

Du kan lese mer om Norsk Arbeidsmandsforbund på vår hjemmeside.

 

NAFs representasjon i SUN

Styret:

Erna Hagensen, forbundsleder
Bransjestyret vakt: Terje Mikkelsen

Bransjestyret renhold: Brede Edvardsen

Bransjestyret vaktmester: Brede Edvardsen