Norsk Tjenestemannslag

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling og vi organiserer også studenter. Forbundet er sammensatt av mange forskjellige grupper med svært ulik utdanning og yrkesretning. Dette er en organisasjonsform som gir grunnlag for styrke, mangfold, samarbeid og solidaritet på tvers av virksomhetsgrensene.

NTL er det femte største fagforbundet i norske LO, og har per april 2017 ca. 50.000 medlemmer. Forbundets leder er John Leirvaag.

Du kan lese mer om NTL (Norsk Tjenestemannslag) på vår hjemmeside www.ntl.no

NTLs representasjon i SUN

  • Styret: Kjersti Barsok, 1. nestleder i NTL kb[at]ntl.no
  • Bransjestyret eiendom: Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL gv[at]ntl.no
    (Vara: Bjørn Cato Borgen fra NTL Statsbygg)
  • Bransjestyret renhold: Ann Berit Sagedal fra NTL Forsvaret ann.berit.sagedal[at]forsvarsbygg.no
    (Vara: Eva Jenssen fra NTL Arbeidstilsynet)