Städning på dagtid är en arbetsmiljö- och jämlikhetsfråga

Den svenska städbranschen förändrades på 70-talet och då blev städarna jämställda med andra arbetsgrupper på arbetsmarknaden. Fastighetsanställdas Förbund i Sverige kämpade sida vid sida med de stora arbetsgivarna för att göra städning dagtid till en norm. Det gick vägen och i dag sker omkring 70 % av all städarbete i Sverige dagtid. Dock ser det

Nattstädning fortfarande vanligast i Sydeuropa – I Norden är situationen den motsatta

Enligt en uppskattning av ETUI European  Trade Union Institute finns det omkring 4,5 miljoner städare i Europa. Undersökningar visar på att nattarbete förekommer oftare i sydeuropeiska länder, medan situationen är den motsatta i Norden. De nordiska länderna går i bräschen för städarbete som sker dagtid och det är tack vare en växande acceptans för städyrket.

Kollektivavtalet inom fastighetstjänster blev till via förmedlingsbud i Finland

Servicefacket PAM:s styrelse har antagit det medlingsbud i arbetskonflikten inom fastighetstjänster som riksförlikningsmannen Minna Helle hade lagt fram. I och med detta beslut blir det inte några strejker inom fastighetsservicebranschen. Enligt det antagna medlingsbudet höjs lönerna för anställda med 3,2 procent under avtalsperioden och förverkligas inte arbetsgivarnas omfattande försämringsförslag. Medlingsbudet för att lösa arbetskonflikten inom

Aktuellt inom SUN

Suns styrelsemöte ordnades 28.2.2018 i Helsingfors. Under mötet träffas medlemsförbunden för att diskutera bl.a. verksamhetsplaner för branschen i Norden, nya medlemsförbund samt övriga aktuella arbetsmarknadsfrågor på den nordiska arenan. Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration om nuvarande förhandlingssituation Styrelsen för Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden (SUN) framförde sin djupa

PAM varslar om strejk inom fastighetsservicebranschen

Servicefacket PAM:s styrelse har beslutat varsla om strejk på flera fastighetsserviceföretag runtom i Finland. Strejkerna inleds den 1 mars om det inte ingås ett kollektivavtal för städare, servicemän och fastighetsskötare dessförinnan. PAM avbröt kollektivavtalsförhandlingarna igår. Läs mer på Servicefacket PAMs hemsida.