Om SUN

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk organisation och består av fyra branscher: Fastighets-, städ- och vakt-/säkerhetsbranschen.

SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland.  SUN har omkring 100 000 medlemmar.

Följande fackförbund är medlemmar i SUN

Danmark
Serviceforbundet
3F – Fagligt Fælles Forbund

Finland
Servicefacket PAM

Färöarna
Havnar Arbeidskvinnufelag

Norge
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet

Sverige
Fastighetsanställdas Förbund
SEKO, Service- och kommunikationsfacket
Svenska Transportarbetareförbundet

SUN:s styrelse består består av 13 ordinarie medlemmar och lika många ersättare enligt följande:
Ordinarie/ersättare  Fackförbund Land
Formand

John Nielsen

jni@forbundet.dk

Serviceförbundet Danmark
Peter Jörgensen 

pej@forbundet.dk

Joakim Oscarsson
joakim.oscarsson@fastighets.se
Fastighetsanställdas Förbund Sverige
Torbjörn Jonsson
 Brede Edvardsen
brede.edvardsen@arbmand.no
Norsk Arbeidsmandsforbund Norge
Trine Wiig
Marianne Henriksen
marianne.henriksen@3f.dk
Fagligt Fälles Förbund – 3 F Danmark
Ellen Dalen
ed@ntl.no
Norsk Tjenestemannslag Norge
Guro Vadstein
Vigdis Johannesen
vj@hak.fo
Havnar Arbeidskvinnufelag Färöarna
Jaana Ylitalo
jaana.ylitalo@pam.fi
Servicefacket PAM Finland
Markku Saikkonen
Chaker Nassar SEKO Sverige
Jerker Nilsson
jerker.nilsson@transport.se
Transport Sverige
Jimmy Ovesson
Ingunn R. Jacobsen
Ingunn.jacobsen@fagforbundet.no 
Fagforbundet Norge
Ann Elisabet Sandvold
SUN:s delområdesstyrelseordföranden (närvarorätt):
Rengøringsbranchen

Ewa Edström
ewa.edstrom@fastighets.se

Fastighetsanställdas Förbund Sverige
 Vagtbranchen

Terje Mikkelsen
terje.mikkelsen@arbmand.no

 Norsk Arbeidmandsforbund  Norge
Ejendomsbranchen

Michael Bovbjerg Hansen
mbh@forbundet.dk

 Serviceforbundet  Danmark
Ta del av SUNs stadgar här.