Om SUN

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk organisation och består av fyra branscher: Fastighets-, städ- och vakt-/säkerhetsbranschen.

SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland.  SUN har omkring 100 000 medlemmar.

Följande fackförbund är medlemmar i SUN

Danmark
Serviceforbundet
3F – Fagligt Fælles Forbund

Finland
Servicefacket PAM

Färöarna
Havnar Arbeidskvinnufelag

Norge
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Tjenestemannslag
Fagforbundet

Sverige
Fastighetsanställdas Förbund
SEKO, Service- och kommunikationsfacket
Svenska Transportarbetareförbundet

SUN:s styrelse består består av 13 ordinarie medlemmar och lika många ersättare enligt följande:
Ordinarie/ersättare  Fackförbund Land Kontaktuppgifter
Magnus Pettersson Fastighetsanställdas Förbund Sverige magnus.pettersson@fastighets.se
Torbjörn Jonsson
John Nielsen Serviceförbundet Danmark jni@forbundet.dk 
Peter Jörgensen 
Norsk Arbeidsmandsforbund Norge
Brede Edvardsen brede.edvardsen@arbmand.no
Marianne Henriksen Fagligt Fälles Förbund – 3 F Danmark marianne.henriksen@3f.dk
Tina Möller Madsen
Ellen Dalen Norsk Tjenestemannslag Norge ed@ntl.no
Guro Vadstein
Vigdis Johannesen Havnar Arbeidskvinnufelag Färöarna vj@hak.fo
Mariann Höjgaard
Jaana Ylitalo Servicefacket PAM Finland jaana.ylitalo@pam.fi
Tarja Pajuniemi 
Helen Thornberg SEKO Sverige helen.thornberg@seko.se 
Chaker Nassar
Jerker Nilsson Transport Sverige jerker.nilsson@transport.se
Stefan Andreasson
Stein Guldbrandsen Fagforbundet Norge stein.guldbrandsen@fagforbundet.no
Ann Elisabet Sandvold
Peter Johansen Ejendoms- og Servicefunktionärernes Landssammeslutning Danmark pet@forbundet.dk
SUN:s delområdesstyrelseordföranden (närvarorätt):
Brede Edvardsen Norsk Arbeidsmandsforbund Norge brede.edvardsen@arbmand.no
Peter Jörgensen Serviceförbundet Danmark pej@forbundet.dk
Trond Karlsen

Ta del av SUNs stadgar här.