Servicefacket PAM

Kärnuppgift
Vår viktigaste uppgift är vara ett fackförbund för de som jobbar inom de privata servicebranscherna. Som expert i arbetslivsfrågor bidrar vi till en bättre löneutveckling, anställningsskydd och livskvalitet för våra medlemmar.

Vårt kärnuppdrag är att förhandla fram kollektivavtal inom servicebranschen. Vi bidrar till att anställda inom våra branscher har bättre möjligheter att påverka sitt arbete och kan delta i utvecklingen av arbetsgemenskapen, arbetssäkerheten samt affärsverksamheten. Vi jobbar för att stärka demokrati, rättvisa, jämställdhet och social säkerhet både här hemma och internationellt.

PAM i ett nötskal
Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundet har cirka 230 000 medlemmar av vilka 76 procent är kvinnor. Största delen av PAM:s medlemmar jobbar inom detaljhandeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster och inom väktarbranschen. PAM förhandlar fram kollektivavtal inom servicebranschen och bevakar sina medlemmars intressen ute på arbetsplatserna.

Kontakta PAM
MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR
+358 30 100 640

ARBETSLÖSHETSKASSA
+358 20 690 211

TELEFONVÄXELN (GÄLLER FACKET)
+358 20 774 002

http://www.pam.fi