Kategori: news

Kjersti Barsok valgt til ny leder i NTL

Kjersti Barsok ble valgt til ny leder i NTL på landsmøtet idag. Fredrik Oftebro rykker opp til 1. nestleder. Ellen Dalen fra NTL UiO blir ny 2. nestleder, og Carl Marius Michelsen fra NTL Politiet blir ny hovedkasserer. John Leirvaag og Anita Busch er valgt til rådgivere. 

SUN fördömer den finska regeringens agerande i en deklaration

Styrelsen för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) sammanträdde 25.10.2018 i Esbo. Vid mötet diskuterade styrelsen aktuella arbetsmarknadsfrågor inom fastighets-, städ-, försäkrings- och säkerhetsbranschen inom medlemsförbunden i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Färöarna. Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration för att uttrycka sitt stöd för situationen med de finska