Fler och fler människor kan inte försörja sig på sitt arbete

De atypiska anställda kommer att öka – och kan inte undvikas på en föränderlig arbetsmarknad, men rättigheterna måste följa, säger SUN ordförande John Nielsen. Under två decennier har var tredje arbetstagare på den nordiska arbetsmarknaden varit sysselsatt med atypisk sysselsättning, enligt siffror från Forskningscentrum för arbetsmarknads- och organisationsstudier. När det gäller nolltidskontrakt och nya former

SUNs kongress tar historiskt beslut

SUN, Service- och tjänstebranschens Union i Norden, kongress avslutades på fredagen. Kongressen, som genomfördes digitalt, tog en rad viktiga beslut för arbetstagarna i Norden. Bland annat infördes möjligheter till sympatiåtgärder i stadgarna. SUNs tillträdande ordförande John Nielsen ser detta som en viktig möjlighet i det fackliga arbetet. Ibland räcker inte de traditionella fackliga arbetet på

Allt fler arbetstagare inom servicebranschen är tvungen att ty sig till bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner

Fler än var tionde av dem som besvarade Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer tog emot bostadsbidrag och närapå var tionde arbetslöshetsförmåner under perioden april-juni. Det rekordstora antalet svar gjorde det möjligt att granska regionala skillnader och göra en åtskillnad angående förmännens svar inom turism- och restaurangbranschen samt inom handeln.

Kjersti Barsok valgt til ny leder i NTL

Kjersti Barsok ble valgt til ny leder i NTL på landsmøtet idag. Fredrik Oftebro rykker opp til 1. nestleder. Ellen Dalen fra NTL UiO blir ny 2. nestleder, og Carl Marius Michelsen fra NTL Politiet blir ny hovedkasserer. John Leirvaag og Anita Busch er valgt til rådgivere.