Svenska Transportarbetareförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO.

Förbundet har cirka 57 000 medlemmar.

Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen.

Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.

Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati.

För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats.

Transport­arbetare­förbundets webbsida hittar du här.