Servicefacket PAMs fullmäktige konstaterar att PAM i de kommande förhandlingarna om kollektivavtal eftersträvar uppgörelser genom vilka de smärtsamma effekterna som konkurrenskraftsavtalet har för anställda inom servicebranscherna kan kompenseras till de anställda. Nu när Finlands konkurrenskraft blir bättre och den ekonomiska situationen stärks, kräver PAMs fullmäktige att man i de kommande förhandlingarna om kollektivavtalen och i