Suns styrelsemöte ordnades 28.2.2018 i Helsingfors. Under mötet träffas medlemsförbunden för att diskutera bl.a. verksamhetsplaner för branschen i Norden, nya medlemsförbund samt övriga aktuella arbetsmarknadsfrågor på den nordiska arenan. Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration om nuvarande förhandlingssituation Styrelsen för Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden (SUN) framförde sin djupa