SUN fördömer den finska regeringens agerande i en deklaration

Styrelsen för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) sammanträdde 25.10.2018 i Esbo. Vid mötet diskuterade styrelsen aktuella arbetsmarknadsfrågor inom fastighets-, städ-, försäkrings- och säkerhetsbranschen inom medlemsförbunden i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Färöarna.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden avgav vid mötet en deklaration för att uttrycka sitt stöd för situationen med de finska kollektivavtalsförhandlingarna inom bevakningsbranschen. Därtill vill samtliga nordiska medlemsförbund uttrycka sin djupa oro över att den finska regeringen planerar en försämring av arbetstagarnas uppsägningsskydd i företag med mindre än 10 anställda.    

DEKLARATIONEN

Styrelsen för Service- och tjänstebranschen Unionen i Norden (SUN) framförde sin djupa oro över att  förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom bevakningsbranschen fördröjt. Branschen har varit i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018, då den förra avtalsperioden utgick 30.4.2018.

En förlikning pågår under ledning av riksförlikningsmannen men eftersom parterna inte nått en lösning vad gäller lönefrågan, pågår en tre dagarsstrejk som omfattar hela bevakningsbranschen och strejken avslutas på fredag 26.10 vid midnatt.

Det är beklagligt att arbetsgivarsidan inte vill erkänna arbetstagarnas kunnande och därmed förhandla om en rättvis lön. Vi beklagar storligen också vissa arbetsgivares sätt att agera; det är inte acceptabelt att arbetsgivare försökt bryta strejken genom att skapa rädsla bland arbetstagare. Styrelsen ger sitt fulla stöd för att fortsatta förhandlingar ska leda till ett förhandlingsresultat där arbetstagarnas ställning beaktas.

SUN fördömer å det starkaste den finska regeringens planer på att försämra arbetstagarnas uppsägningsskydd i små företag. Alla arbetstagare bör ha samma uppsägningsskydd oberoende av arbetsplatsens storlek.

Enligt nuvarande finsk lagstiftning är det möjligt att säga upp en person som åsidosätter sina förpliktelser i arbetet eller inte följer reglerna. Finländska forskningsinstitutioner har likaså bedömt att lagändringen knappast har någon effekt på sysselsättningen eller att sådana eventuella effekter kommer att vara mycket blygsamma.

En dylik ändring av arbetslagstiftningen skulle enligt SUN sätta såväl arbetstagare som företag i en ojämlik ställning. Därför vill SUN visa solidaritet med Servicefacket PAM som förbereder sig inför nya politiska strejker och övriga arbetskonfliktåtgärder i samarbete med resten av den fackliga rörelsen i Finland. SUN ger sitt yttersta stöd åt både Servicefacket PAM och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *