Fastighetsservicebolaget L&T gjorde banbrytande europeiskt avtal

Lassila & Tikanoja har ingått ett avtal med sin personal om ett europeiskt företagsråd (EWC). Detta är första EWC-avtalet på ett finländskt fastighetstjänsteföretag och en ypperlig förebild för andra internationellt verksamma bolag.

Målet för europeiska företagsrådet på Lassila & Tikanoja är att främja öppna informationsutbytet och dialogen mellan ledningen och personalen på europeisk nivå.

Företagsrådet består av 16 personalföreträdare från Finland, Sverige och Estland, det vill säga de EU-stater där L&T har anställda. Dessutom kan en rysk personalföreträdare inbjudas till möten. EWC sammanträder två gånger per år.

Detta EWC-avtal av den 8 november är banbrytandet eftersom finländska fastighetstjänsteföretag inte tidigare avtalat om europeiskt samarbete.

”L&T visar nu för övriga företag hur personalen ska informeras och höras i frågor med samband till deras arbete. Detta utgör en viktig del av ansvarsfull företagsverksamhet”, noterar internationella experten Josetta Nousjoki på PAM som samordnade avtalsförhandlingarna.

Förhandlande huvudförtroendemannen Raimo Penttilä på L&T förväntar sig att EWC kommer att förenhetliga informationen inom hela koncernen. Enligt honom är det viktigt att de personalföreträdare som väljs till företagsrådet får rätt till minst tre dagar utbildning med samband med uppdraget.

”Utbildningen hjälper dig att förstå dig på informationen, ansvaret och administrationen på företaget – och kanske samtidigt förbättra dina språkkunskaper”, säger Raimo.

Avtalsförhandlingarna mellan ledningen och personalen på L&T pågick i några månader. Det gick raskt till tack vare att det först slogs fast ett tidsschema, gemensamma målsättningar och tidpunkten för första egentliga EWC-mötet.

Enligt personalchef Kirsi Matero på L&T fortlöpte förhandlingarna målmedvetet och i god anda.

”Detta avtal är ett första steg mot internationellt samarbete mellan arbetsgivaren och personalen. På nationell nivå – såväl i Finland som i Sverige – fortsätter samarbetet självklart på de forum och enligt de förfaranden vi särskilt kommit överens om”, berättar Kirsi.

Företagsrådet håller sitt första möte den 3–4 december 2018.

L&T är ett börsbolag med runt 8 700 anställda som erbjuder fastighets- och miljötjänster.
EWC-verksamhet som baserar sig på ett EU-direktiv regleras av samarbetslagen och EWC-lagen i Finland. Ett EWC (European Works Council) ska inrättas om ett företag har minst 1 000 anställda inom EU-området och minst 150 anställda i var och en av minst två EU- eller EES-stater. Företagsrådet består av personalföreträdare som valts från alla de EU- eller EES-stater där företaget har anställda.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *