SUN Renhold Bransjekurs på Færøyene 12. – 15. oktober 2018

SUN Renhold avholdt sitt bransjekurs på Færøyene i dagene 12. til 15. oktober 2018. På agendaen sto temaene digitalisering og organisering i rengjøringsbransjen.

Fra UNI Global Union hadde vi invitert Christina Colclough for å snakke om digitalisering, og Torkild Holmboe Hay fra 3F fortalte oss om kollektivavtalen som er inngått med plattformselskapet Hilfr i Danmark. Vi fikk også presentert eksempler på digitalisering fra de forskjellige landene. Digitalisering kommer til å få stor innvirkning på fremtidens arbeidsplasser, det er svært viktig at arbeidstakere og fagforeninger har påvirkning på utviklingen. Dette for å begrense de negative effektene dette kan ha, samtidig som de positive sidene utnyttes.

Bransjekurset hadde også satt organisasjonsbygging og organisering som tema, Jane Egholm fra 3F innledet om deres organisasjonsprosjekt og ”Ren Respekt” som er et rettet mot rengjøringsassistenter på sykehus. De forskjellige land og forbund presenterte også hvordan de jobbet med temaet. Vi har langt på vei de samme utfordringer når det gjelder verving og organisering i alle de nordiske landene, og det er av stor nytte å få vite hvilke strategier de forskjellige forbund bruker i dette arbeidet.

Det var stort engasjement fra alle deltakere på kurset, og alt tyder på at dette er temaer man er opptatt av. Stor takk til våre kolleger på Færøyene som tilrettela for et vellykket arrangement, tok vel i mot oss,  og viste oss litt av deres fantastiske omgivelser!

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *