Servicefacket PAM:s konjunkturbarometer: Fastighetsserviceanställda räddare för arbetslöshet

Enligt Servicefacket PAM:s färskaste konjunkturbarometer fortsätter tillväxten inom turism- och restaurangbranschen. Däremot ställer sig deltagarna överraskande dystert till arbetsmarknaden inom fastighetsservice.

Överlag anser serviceanställda sitt arbete vara relativt tryggt. Runt hälften (49,7 %) av alla deltagarna i enkäten berättar att de över huvud inte hotas av arbetslöshet. Detta är i praktiken samma andel som i förra PAM-konjunkturenkäten. Arbetsgivarföretagens försäljningstillväxt avmattas dock fortsättningsvis. Av alla deltagarna berättar 36,8 procent att försäljningen ökat jämfört med ifjol medan i förra enkäten var andelen 41,2 procent.

Vacklande tro på arbetsmarknaden inom fastighetsservice

För fastighetsservice är resultaten av konjunkturbarometern mångtydiga. Endast en fjärdedel (25,0 %) anser att arbetsgivaren ökat sin försäljning jämfört med samma tidpunkt ifjol medan i förra konjunkturbarometern var andelen 37,5 procent.

Ytterligare har andelen deltagare som över huvud inte anser sig hotas av arbetslöshet rasat från 60,4 till 36,1 procent. Endast 11,1 procent tror sig finna nytt arbete inom en månad medan ännu för tre månader sedan var andelen en dryg fjärdedel (25,5 %).

”Ett sådant ras i svaren på frågor om arbetsmarknadsläget är överraskande särskilt då arbetsgivarnas företrädare berättat i Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer att största hindret för tillväxt är just tillgången på arbetskraft”, grubblar ekonom Olli Toivanen på PAM.

Allt fler fastighetsserviceanställda anser dock sin ekonomiska situation ha förbättrats under föregående tre månader. Andelen har stigit från 4,2 procent i förra enkäten till 16,7 procent. Ytterligare har deras andel som över huvud inte har ekonomiska bekymmer stigit klart till 27,8 procent.

Läs hela pressmeddelandet om PAM:s konjunkturbarometer här.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *